IMG_0298%20(kopia)_edited.jpg

VÄLKOMMEN TILL 

LÄKARGRUPPEN

MÖLNDALSBRO

CORONA Covid-19

Om du misstänker att du smittats av covid-19 så stanna hemma och ring 1177 för mer information. 

Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand. Detta för att du inte ska bidra till spridningen av viruset. 

Mer information hos 1177.  > 

Har du allmänna frågor om Covid-19 kan du ringa 113 13 eller söka information på folkhälsomyndighetens hemsida.  > 

Vaccinering Covid-19 - FAS 3

Vi har inte fått vaccin för dos 1 de senaste veckorna och det är mycket osäkert med fördelningen i fortsättningen. Vi kommer få vaccin för de som vi vaccinerat och som ska ha dos 2. Vi uppmanar därför er som ingår i fas 3 och som inte fått någon dos att kontakta annan vaccinatör.

Information om fas-4.

Kan jag själv välja vilket vaccin jag får?

Alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdom hos personer som är 18 år och äldre. Det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19. (Ref: Folkhälsomyndigheten). 

 

Det betyder att det inte är någon idé att ringa till vårdcentralen för att be om att få välja annat vaccin än det du erbjudits. Det är inte heller möjligt att boka annan tid i syfte att få annat vaccin. 

Hos 1177 kan du läsa mer om vaccination mot covid-19

Fas 3: riskgrupper:

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:
 

- Personer i ålder 60-64 år samt åldern 18-59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). 
 

- Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18-59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer. 

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

- Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).

-Kronisk lungsjukdom så som KOL samt svår och instabil astma. 

- Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

- Kronisk lever- eller njursvikt. 

- Diabetes typ 1 och typ 2. 

- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

- Downs syndrom. 

Testning  Covid-19

Vi testar nu patienter med milda förkylningssymptom för covid 19 enligt den prioriteringsordningen som Folkhälsomyndigheterna tagit fram. Testet visar endast pågående infektion, inte om man haft Covid-19 tidigare.

Hör av dig via telefon, även om du har mycket milda symptom. Symtom som är vanliga vid covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, andfåddhet och muskelvärk, halsont, huvudvärk, snuva, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. 

Testning sker efter tidsbokning, i annan lokal än vårdcentralen.

Det går även att boka hemtestning via KRY (länk).

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sammanställt en hemsida med information i samband med covid-19. Där finns också råd och länkar för olika målgrupper och behov.  

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

 
 

Vaccinering Fas 4

Vårdcentralen kommer ej att utföra vaccinering i fas 4 då detta ligger utanför vårdcentralernas uppdrag.

Vaccinationslokaler i Mölndal för vaccinering i fas 4:

- Lokal Aktiviteten

- Hälsa hemma 

- Johanneskyrkan i Lindome

- Distriktsläkarna Mölndal

- Svea Vaccin Mölndal

- TEAM hälso & friskvård

- VaccinDirekt Mölndals Galleria

- Åby arena

Mer information om fas 4 finns på Västra Götalandsregionens hemsida. 

 
 

VÅRDGUIDEN

1177

1177 Vårdguiden erbjuder e-tjänster som förenklar delar av din vård. Inloggning sker enkelt med BankID eller e-legitimation. 

LÄKARMOTTAGNINGEN