IMG_0298%20(kopia)_edited.jpg

VÄLKOMMEN TILL 

LÄKARGRUPPEN

MÖLNDALSBRO

CORONA Covid-19

Om du misstänker att du smittats av covid-19 så stanna hemma och ring 1177 för mer information. 

Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand. Detta för att du inte ska bidra till spridningen av viruset. 

Mer information hos 1177.  > 

Har du allmänna frågor om Covid-19 kan du ringa 113 13 eller söka information på folkhälsomyndighetens hemsida.  > 

Vaccinering Covid-19

Vi kommer att skicka kallelser till vaccineringen. De som först kommer att kallas är personer över 65 år och de planeras att få sitt vaccin under februari/mars månad.

De som tillhör riskgruppen och är under 65 år planeras att påbörja vaccineringen i april/maj. 

Hos 1177 kan du läsa mer om vaccination mot covid-19

Patienter som har hemtjänst och är listade på vår vårdcentral är prioriterade och uppmanas ringa oss för att få sin Covid-19 vaccination.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sammanställt en hemsida med information i samband med covid-19. Där finns också råd och länkar för olika målgrupper och behov.  

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Testning  Covid-19

Vi testar nu patienter med milda förkylningssymptom för covid 19 enligt den prioriteringsordningen som Folkhälsomyndigheterna tagit fram. Testet visar endast pågående infektion, inte om man haft Covid-19 tidigare.

Hör av dig via telefon, även om du har mycket milda symptom. Symtom som är vanliga vid covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, andfåddhet och muskelvärk, halsont, huvudvärk, snuva, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. Du behöver ha symptom i minst 24 timmar för att testsvaret skall bli tillförlitligt och det räcker med något av symptomen.

Testning sker efter tidsbokning, i annan lokal än vårdcentralen, och vi har även möjlighet att testa dig i din bil. 

Covid-19 antikroppstest

Från och med måndagen den 28 september är det möjligt att boka antikroppstest för Covid-19. Ett prov kostar 160 kronor och för att få ta det ska man ha haft symtom på Covid-19, men ha varit frisk minst tre veckor.

Bokning görs via 1177.se. Bokning kan inte göras genom att ringa 1177 eller Läkargruppen Mölndalsbro. Läkargruppen Mölndalsbro utför inte antikroppsstestning. Du behöver inte vara listad på den vårdcentral som utför antikroppstestet. För mer information gå in på 1177.se eller följ länken nedan. Om du inte har möjlighet att boka via 1177.se så kan du istället ringa till en av följande vårdcentraler som utför testet.

 

VÅRDGUIDEN

1177

1177 Vårdguiden erbjuder e-tjänster som förenklar delar av din vård. Inloggning sker enkelt med BankID eller e-legitimation. 

LÄKARMOTTAGNINGEN

Hos oss praktiserar studenter från läkarutbildningen och vårdhögskolan under handledning i samarbete med Göteborgs Universitet.

Läkargruppen Mölndalsbro

Nygatan 1, 431 31 Mölndal

Tel:  031 - 67 55 50 

Fax: 031 - 67 55 60