Äldremottagning

Välkommen till vår äldremottagning! 

För dig som fyllt 65 finns möjlighet att boka tid till Läkargruppens äldremottagning. På vår äldremottagning arbetar distriktssköterskor samt demenssköterska i nära samarbete med läkare. Vi samarbetar även med hemsjukvården och hemtjänsten. 

Vi erbjuder: 

  • Hälsosamtal till personer över 65

  • Rådgivning vid oro för egen eller annans hälsa/sjukdom

  • Inkontinensrådgivning

  • Hembesök för dig som inte kan ta dig till vårdcentralen

  • Minnestest

  • Läkemedelsgenomgång

  • Fallförebyggande arbete - för bättre balans

  • "Sköra äldre" - uppföljning av läkarbesök

  • Uppföljning efter hemgång från sjukhus

  • SIP - Samordnad Individuell Vårdplanering

ÄLDREMOTTAGNING

TIDSBOKNING

eller ring 

031 - 67 55 50

Somali Hedström                  031 - 67 55 53

Distriktssköterska                

(Telefonsvarare hela dagen. Svarar vid möjlighet)