DISTRIKTSSKÖTERSKOR

Vi erbjuder
  • Medicinsk rådgivning

  • Blodtryckskontroll

  • Såromläggning

  • Borttagning av stygn 

  • Inkontinenshjälpmedel 

  • Recept för vissa läkemedel Kost och motionsrådgivning 

  • Viktkontroll 

  • Rökavvänjning

  • Hälsoprofil med följande hälsosamtal

  • Rådgivning alkoholbruk

Äldrehälsa

Vi erbjuder dig som är över 65 år att göra en hälsoprofil
Råd och stöd om du oroas för din eller dina anhörigas hälsa
Råd och stöd vid ökad fallrisk
Inkontinensmottagning

Mer information hittar du här.

Kontakta oss för mer information & tidsbokning. 

Hanna Landsten

Distriktssköterska

 

 

Thor Ulnes            

Distriktssköterska

 

 

Växel                    

031 - 67 55 67

Telefontid: 

Mån -  Fre 13.00-13.30

031 - 67 55 69

Telefonsvarare hela dagen

031 - 67 55 50

       ÖPPEN MOTTAGNING

Måndag - Fredag   09.00 - 11.30

   GODKÄND VÅRDCENTRAL   

   INOM VG PRIMÄRVÅRD   

Hos oss praktiserar studenter från läkarutbildningen och vårdhögskolan under handledning i samarbete med Göteborgs Universitet.

Läkargruppen Mölndalsbro

Nygatan 1, 431 31 Mölndal

Tel:  031 - 67 55 50 

Fax: 031 - 67 55 60