LISTNING

LISTA DIG

Via telefon    031 - 67 55 50

eller

Via 1177s e-tjänster

Logga in med e-leg. eller BankID

Lista dig hos Läkargruppen

Välkommen att lista dig hos Läkargruppen!

Vårdvalet innebär att personer boende i Västra Götalandsregionen kan välja vilken läkarmottagning eller vårdcentral man ska vända sig till vid behov av sjukvård genom så kallad listning. Listning gäller till mottagning som har läkare inom allmänmedicinsk specialitet eller distriktsläkare. 

Alla kan lista sig, men barn under 16 år måste ha vårdnadshavarens underskrift vid listning. Man kan ändra sin listning när man vill och lista om sig på någon annan vårdcentral eller läkarmottagning. 

Mer information hittar du på Västra Götalandsregionens hemsida.