Om OSS

ADRESS

Läkargruppen Mölndalsbro

Nygatan 1

431 31 Mölndal

Drygt 9000 listade patienter.

Läkargruppen Mölndalsbro bedriver primärvård inom vårdval Västra Götalandsregionen.

Kvalitet

Vår vårdcentral samt BVC är godkända inom Västra Götalandsregionen. 

Vi deltar i bl.a följande nationella register; NDR - Nationella DiabetesRegistret, KOL-registret, Svedem - för patienter med demenssjukdom, NRS - Nationellt Register över Smärtrehabilitering, Svevac - vaccinationsregister.

MEDARBetAre

Ca 21st heltidsanställda. Se mer >

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Vårdcentralens ägare, styrelse och ekonomi >

Se även ytterligare information på 1177 >

KONTAKT

TEL:  031 - 67 55 50

Verksamhetschef:

Johan Sager

verksamhetschef@lakargruppen.se